Na hlavní stránku

...:: MURPHYHO ZÁKONY ::...

Určitě je znáte. Potkáváte se s nimi dnes a denně...
Protože jsem jen těžko hledal ucelený seznam Murphyho zákonů, rozhodnul jsem se vytvořit něco takového na svých stránkách. Pak mi ale jeden kamarád řekl, že jich má doma celou knihu, takže tady je to, co jsem dal dohromady sám a možná bych mohl postupně něco doplňovat. Budu rád, když mě upozorníte na překlepy či opakování některého ze zákonů na více místech.Klasická Murphologie

Murphyho zákon:

Může-li se něco pokazit, pokazí se to.
Z čehož vyplývá:
 1. Nic není tak snadné, jak vypadá.
 2. Všechno trvá déle, než předpokládáme.
 3. Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá co nejvíce škody.
 4. Nalezneme-li čtyři různé faktory, kvůli nimž se náš postup může nevydařit, a vystříháme-li se jich, rázem se objeví pátý.
 5. Necháme-li věcem volný průběh, půjde to s nimi od desíti k pěti.
 6. Jakmile se do něčeho pustíme, něco jiného je třeba udělat dřív.
 7. Každé řešení přináší nové problémy.
 8. Proti blbům není ochrany - jsou příliš vynalézaví.
 9. Příroda vždycky fandí skrytým vadám.
 10. Matka příroda je pěkná děvka.

Murphyho filozofie:

Usmívejte se. Zítra bude hůř.

Murphyho konstanta:

Výše hmotných škod je přímo úměrná ceně materiálu.

Přehodnocení Murphyho zákona z hlediska kvantové fyziky:

 1. Pokud bychom měli utrpět velké ztráty tím, že se něco pokazí, buďme nanejvýš opatrní.
 2. Pokud změnou postupu nemáme co ztratit, není třeba  se vzrušovat.
 3. Pokud změnou postupu můžeme naopak jenom získat, není třeba se vzrušovat.
 4. Pokud nám na tom nesejde, pak na tom vskutku nesejde.

Loftovo postesknutí:

Nos nelze dost dobře nestrkat nikam.

O'Toolův komentář k Murphyho zákonu:

Murphy byl optimista.

Zymurgyho sedmá výjimka z Murphyho zákona:

Neštěstí nechodí nikdy samo.

Bolingův postulát:

Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav. To přejde.

Chrisova poznámka:

Vždycky je třeba obětovat něco, co chceme, kvůli něčemu, co chceme více.

Whiteova věta:

Nedopusťte, aby vám spadlo srdce do kalhot.

Owenův komentář k Whiteově větě:

Třeba by vás o ně rád někdo připravil.

Byrdovo rozšíření Owenova komentáře k Whiteově větě:

Ale kvůli tomu se vám přece nebude hrabat v kalhotách.

Ilesův zákon:

Všechno lze udělat snáz.
Z čehož vyplývá:
Pokud máme před očima nějaký snadnější způsob, zvláště pak delší dobu, určitě si ho nevšimneme.

Heymannův zákon:

Průměrnost má sklon k napodobování.

První Cóisóolmův zákon:

Když se všechno daří, něco se pokazí.
Z čehož vyplývá:
 1. Když už není, co by se pokazilo, něco se vždycky najde.
 2. Když se zdá, že se nám začíná dařit, zcela jistě jsme něco přehlédli.

Druhý Chisholmúv zákon:

Zlepšovací návrh je vždy pochopen jinak, než jak jej zamýšlí ten, kdo jej navrhuje.

Zákon geniálního nápadu:

Geniální řešení člověka napadne těsně poté, co s ním přišel někdo jiný.

Zákon lži:

Můžete stokrát dokázat nepravdivost lživého výroku; stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.

Kranskeho zákon:

Střež se dne, kdy nebude na co nadávat!
Z čehož vyplývá:
 1. Když vše vysvětlíte tak, aby to všichni pochopili, najde se někdo, kdo to chápat nebude.
 2. Když jste si jisti, že s vaším postupem budou všichni souhlasit, někdo se postaví proti.
 3. Vaše návrhy se neosvědčí.

První Scottův zákon:

I když se něco pokazí, může se zdát, že je vše v pořádku.

Druhý Scottův zákon:

Když se chyba odhalí a opraví, zjistí se, že to vůbec chyba nebyla.
Z čehož vyplývá:
Jakmile zjistíme, kde jsme v rovnici provedli chybnou opravu, už se nám nikdy nepodaří dosadit původní hodnoty.

První Finaglův zákon:

Jestliže pokus vyjde, stala se někde chyba.  

Druhý Finaglův zákon:

Ač je očekávaný výsledek jakýkoli, vždycky se najde někdo, kdo jej přeochotně:
a)    zdiskredituje
b)    přikrášlí
c)    připíše na vrub své vlastní oblíbené teorii  

Třetí Finaglův zákon:

V každém souboru dat je chybný ten údaj, který považujete za nepochybně správný.
Z čehož vyplývá:
 1. Nikdo z lidí, které požádáte o pomoc při jeho vyhledávání, si ho nevšimne.
 2. Zato kdejaký nezvaný kibic ho najde na první pohled.

Čtvrtý Finaglův zákon:

Když se věci nedaří, každá snaha o zlepšení vede jen k horšímu.  

Finaglovy zásady:

 1. Nejlepší je začít studovat něco, čemu už předem důkladně rozumíš.
 2. Všechno si pečlivě zapisuj - vypadá to aspoň, že jsi něco dělal.
 3. Nejdříve nakresli křivku a pak teprve vynášej hodnoty.
 4. Máš-li pochyby, mluv sebejistě.
 5. Pokusy musí být opakovatelné - jen tak mohou vždy naprosto stejným způsobem selhat.
 6. Nevěř na zázraky - spoléhej na ně.

Wingův axióm:

Všechny Finaglovy zákony lze obejít, pokud si osvojíme prosté umění dělat a nemyslet při tom.  

Gumpersonův zákon:

Pravděpodobnost, že se něco stane, je nepřímo úměrná tomu, nakolik je žádoucí, aby se tak stalo.  

Issawiho zákony pokroku:

Směr pokroku: - Většina cest vede do háje.
Dráha pokroku: - Zkratka je nejdelší vzdálenost mezi dvěma body.
Dialektika pokroku: - Přímá akce vyvolává přímou reakci.
Tempo pokroku: - Společnost není automobil, nýbrž mezek. Dupnete-li na ni, splaší se a vyhodí vás ze sedla.  

Ginsbergův teorém:

 1. Vyhrát nelze.
 2. Uhrát nerozhodný výsledek nelze.
 3. A navíc nelze ani přestat hrát.

První Soddův zákon:

Když se člověk pustí do řešení nějakého úkolu, obvykle jej někdo nebo něco nechtěně vyruší. Přesto se daří některé úkoly vyřešit, neboť i rušitel může být ze své práce vyrušen.  

Druhý Soddův zákon:

Zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší možná situace.
Z čehož vyplývá:
Každý systém musí být projektován tak, aby odolal i té nejhorší možné situaci.  

Simonův zákon:

Co se jednou spojí, dříve nebo později se zase rozpadne.  

Georgův zákon:

Každé plus má své minus.  

Aristotelův výrok:

Člověk by měl vždy dávat přednost pravděpodobně nemožnému před nepravděpodobně možným.  

Rudinův zákon:

Dostane-li se člověk do krizové situace, v níž se musí rozhodnout pro jednu z cest, vybere si většinou tu Nejhorší..  

Freemanův komentář ke Ginsbergovu teorému:

Každá významnější filozofie, která usiluje o to, aby aspoň zdánlivě dodala životu nějaký smysl, se zakládá na popření jedné části Ginsbergova teorému. Tedy:
 1. Kapitalismus je založen na předpokladu, že lze vyhrát.
 2. Socialismus je založen na předpokladu, že lze uhrát nerozhodný výsledek.
 3. Mysticismus je založen na předpokladu, že lze přestat hrát.

Ehrmanův komentář:

 1. Aby mohlo být lépe, musí být hůře.
 2. Kdo říkal, že bude lépe?

Murphyho paradox:

Nejméně vysilující je spolehnout se na vlastní síly.

Eveririův zákon termodynamiky:

Ve společnosti soustavně vzrůstá chaos. Pouze za nezměrného úsilí lze na omezeném prostoru tento chaos podřídit řádu. Nicméně z celospolečenského hlediska je výsledkem této snahy další nárůst chaosu.  

Bobbyho přesvědčení:

Chaos vládne i bez ministrů.  

Murphyho zákon termodynamiky:

Pod tlakem se všechno pokazí snáz.  

Lunsfordovo pravidlo vědeckého zaujetí:

Po složitém řešení vždy přichází jednoduché vysvětlení.  

Rudnického princip pro nositele Nobelovy ceny:

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl.  

Commonerův ekologický zákon:

Nic na světě jen tak nezmizí.  

Pudderův zákon:

Dobrý začátek, špatný konec.
špatný začátek - ještě horší konec.

Stockmayerův teorém:

Připadá-li nám něco snadné, dá nám to zabrat. Připadá-li nám něco nesnadné, pak je to nemožné.  

Wynnův zákon:

Stagnace má snahu se rozrůstat.  

Tylczakův postulát pravděpodobnosti:

Náhodné případy obvykle přicházejí ve skupinách.

Zymurgyho zákon dynamiky rozvoje systémů:

Jak jednou otevřete plechovku s červy, jediný způsob, jak je dostat nazpátek, je použít větší plechovku.

Sturgeonův zákon:

Z devadesáti procent je všechno aušus.

Zákon o prospěšnosti mlčení:

Jakmile se o něčem zmíníte
- je-li to dobré, nesplní se to,
- je-li to špatné, splní se to.

Nereciproční zákony prognóz:

Záporné prognózy přinášejí záporné výsledky.
Kladné prognózy přinášejí záporné výsledky.
Zákon regresívních úspěchů:
Loni to bylo lepší.


Aplikovaná Murphologie

Bookerův zákon:

špetka praxe vydá za tunu teorie.

Klipsteinovy zákony: Aplikovány na všeobecné strojírenství:

 1. Jdeme-li přihlásit patent, zjistíme, že podobný patent přihlásil již před týdnem jiný pracovník.
 2. Spolehlivost dodávek je nepřímo úměrná naší časové tísni.
 3. Technické údaje bývají vyjadřovány v nejméně praktických veličinách. Kupříkladu rychlost přijde udána ve verstách za měsíc.
 4. Každý drát ustřižený na potřebnou délku je příliš krátký.

Aplikovány na ověřovací a sériovou výrobu:

 1. Povolené tolerance se nahromadí jedním směrem tak, aby co nejvíce zkomplikovaly sestavení dílů dohromady.
 2. Potřebujeme-li k projektu n součástí, je jich na skladě právě n-1.
 3. Elektromotor se vždy roztočí opačným směrem.
 4. Bezpečnostní okruh zničí všechny ostatní okruhy.
 5. Tranzistor chráněný speciální pojistkou ji ochrání tím, že se sám vypálí jako první.
 6. Závada se vždy projeví až po výstupní kontrole.
 7. Zakoupený díl nebo přístroj funguje, jen dokud neprojde kontrolou.
 8. Poté, co jsme vyšroubovali poslední ze šestnácti šroubků krytu přístroje, zjistíme, že jsme odšroubovali nesprávný kryt.
 9. Poté, co připevníme kryt šestnácti šroubky, zjistíme, že jsme zapomněli vrátit těsnění.
 10. Když máme přístroj konečně smontovaný, zjistíme, že nám na stole zůstalo ještě několik součástek.

Pattisonův elektrotechnický zákon:

Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky.

Farrellův zákon pro zažrané elektroamatéry:

Nejdražší součástka je vždycky poruchová.  

Obecné zákony pro praktické inženýry, jak je formuloval Výbor pro Doporučené Postupy Mezinárodní Společnosti Filozofujících Inženýrů:

 1. Může-li se do výpočtu vloudit chyba, stane se tak.
 2. Smyslem chyby ve výpočtu je způsobit co nejvíce škody.
 3. V každém vzorci fungují konstanty (zvláště pak ty opsané z technických příruček) jako proměnné.
 4. I ty nejideálnější laboratorní podmínky jsou na hony vzdáleny skutečným provozním podmínkám.
 5. Nejdůležitější parametr plánu nebo nákresu bývá nejčastěji zcela opominut.
 6. Pokud se na projekt podaří sehnat pouze jedinou nabídku, pak je navýsost nevýhodná.
 7. Pokud ověřovací série funguje bez závad, celá ostatní produkce bývá poruchová.
 8. Veškeré dodací lhůty je třeba vynásobit činitelem 2,0.
 9. Zásadní konstrukční změny se vyžadují, až když je výroba téměř u konce.
 10. Díly, které se rozhodně nesmějí namontovat v nesprávném pořadí, bývají takto namontovány.
 11. Volně zaměnitelné díly nikoliv.
 12. Provozní údaje výrobce je třeba vynásobit činitelem 0,5.
 13. Prodejní záruky provozu je třeba vynásobit činitelem 0,25.
 14. Návod na instalaci a provoz se okamžitě zašantročí už při příjmu.
 15. K součásti, kterou je třeba opravit nebo seřídit, není přístup.
 16. Podmínky pro obsluhu, tak jak jsou udány v popisu přístroje, nelze dodržet.
 17. Pokud za chybný propočet odpovídá více než jedna osoba, nikdo za nic nemůže.
 18. Stejné díly, ověřené stejným způsobem, se v praxi chovají zcela rozdílně.
 19. Jestliže se v technické praxi dospěje díky provozní zkušenosti k definitivní hodnotě bezpečnostního faktoru, rázem nějaký chytrolín vymyslí způsob, jak ji překročit.
 20. Záruční podmínky přestávají platit, jakmile je proplacena faktura.

Aacióm Hansenovy knihovny:

Potřebný materiál v nejbližší knihovně nenajdete.  

Londonův zákon knihoven:

Ať sháníte jakoukoli knihu, vždycky ji naleznete až na nejspodnější polici.
Z čehož podle Atwoodové vyplývá:
Výpůjčkami se knihy neztrácejí - až na ty, které nejvíce potřebujete.

Johnsonův zákon:

Pokud vám schází jedno číslo časopisu, pak právě v něm je článek, povídka nebo pokračování seriálu, které jste si chtěli přečíst.
Z čehož vyplývá:
Ani jeden váš známý nebude toto číslo mít, případně ho ztratil nebo vyhodil.

Zákon Harperova časopisu:

Hledaný článek nenajdeš dřív, dokud za něj neseženeš nějaký jiný.  

Richardovy dodatečné zásady vlastnictví:

 1. Vlastníte-li něco příliš dlouho, můžete to vyhodit.
 2. Vyhodíte-li něco, budete to nutně potřebovat, hned co to bude nenávratně pryč.

Gillettův zákon stěhování:

Co se ztratí při prvním stěhování, vyplave na povrch při druhém stěhování.  

Heisenbergův priricip neurčitosti:

Nelze určit, kde se nacházejí všechny předměty současně.
Z čehož vyplývá:
Když nalezneme jednu věc, ztratí se nám jiná.

Oienův postřeh:

Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného.

Boobův zákon:

Hledaná věc se vždycky nalezne až na tom posledním místě.

Glatumův zákon nenasytné spotřeby:

Předpokládaná užitečnost předmětu je nepřímo úměrná jeho skutečné užitečnosti od chvíle, kdy jej koupíme a zaplatíme.

Lewisův zákon:

Když něco dlouho a usilovně sháníme, jakmile to koupíme, prodává se to na každém rohu mnohem levněji.

První Perlsweigův zákon:

Lidé, kteří si mohou nejméně dovolit platit činži, platí Činži..
Lidé, kteří si mohou nejvíce dovolit platit činži, žijí na hypotéku.

Zahradnické zákony:

 1. Cizí rýč ryje jen v cizí zahradě.
 2. Rafinované zlepšováky jsou k ničemu.
 3. Jestli určité náčiní nikdo nepoužívá, má to svůj důvod.
 4. Nejvíce se urodí toho, čeho upotřebíme nejméně.

Murphyho finanční krédo:

S inflací na věčné časy a nikdy jinak.

McClaughryho zákon městských pásem:

Kde není třeba město dělit na pásma, tam se výborně osvědčí.
Kde je to nezbytně nutné, tam to zkrachuje.

Pravidlo kočičí frustrace:

Ve chvíli, kdy vám kočka blaženě usne na klíně, se vám začne chtít na záchod.

Gillettův zákon dynamiky telefonování:

Čekáte-li telefon, zazvoní, jakmile za vámi zapadnou dveře.

Průvodní jevy telefonického hovoru (podle Franka):

Máte-li pero, chybí vám papír.
Máte-li papír, chybí vám pero.
Máte-li obojí, není co zapsat.

Wolterův zákon:

Máte-li čas, chybějí vám peníze.
Máte-li peníze, chybí vám čas.

Parksův zákon o výši pojistného a daní:

Co jednou naroste, už se nezmenší.

První zákon peněžní dynamiky:

Každý nečekaný příliv peněz je provázen stejně vysokými náhlými výdaji.

Heidův zákon front:

Až přijdete jak chcete brzy, vždycky už někdo stojí před vámi.

Johnsonův a Lairdův zákon:

Zuby začínají bolet zpravidla v sobotu večer.

Parsonův zákon cestovních pasů:

Nikdo není tak ošklivý jako na své fotografii v pasu.


Moderní murphologie

Murphyho zákon:

Může-li se něco pokazit, pokazí se to.  

Schnatterlyho shrnutí všech z toho vyplývajících důsledků:

Nemůže-li se něco pokazit, pokazí se to.

Silvermanův paradox:

Může-li se něco pokazit vinou Murphyho zákona, pokazí se to.

Rozšířená verze Murphyo zákona:

Pokazí-li se několik věcí najednou, děje se tak v tom nejhorším pořadí.

Z pátého důsledku Murphyho zákona podle Farnsdicka vyplívá:

Dospějí-li věci od desíti k pěti, celý cyklus se opakuje.

Gattusovo rozšíření Murphyho zákona:

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.

Lynchův zákon:

Když jde do tuhého, každý se vypaří.

Naglerova poznámka k původu Murphyho zákona:

Původce Murphyho zákona není Murphy, nýbrž někdo jiný téhož jména.

Z Murphyho zákona podle Kohna vyplývá:

Když se dvakrát za sebou něco pokazí, je to předzvěst katastrofy.

Z Murphyho zákona podle McDonalda vyplývá:

V každé situaci se podniknuté kroky řídí svými následky.

Murphyho zákon administrativního řízení:

Může-li se něco pokazit, tak s dvěma kopiemi, prosím.

Maahsův zákon:

Vše funguje jenom proto, aby se to mohlo pokazit.

Dodatek k Murphyho zákonu:

V přesné matematické terminologii platí, že 1 + 1= 2, přičemž  ž=ž znamená zřídka nebo vůbec ne.

Murphyho princip neurčitosti:

Že se něco pokazilo, zjistíte jedině tehdy, až na to několikrát doplatíte.

Tussmanův zákon:

Není nic neodvratnějšího než chyba, když přijde její chvíle.

Gualderiho zákon setrvačnosti:

Když nechybí vůle, zmaří všechno vůl.

Fahnstockovo pravidlo neúspěchu:

Nepovede-li se vám něco hned napoprvé, zničte všechny důkazy, že jste se o to pokoušeli.

Kaiserova poznámka k Zymurgymu:

Nikdy neotvírejte plechovku s červy, pokud nechcete jít na ryby.

Evansův a Bjornův zákon:

Ať se pokazí cokoli, vždy se najde někdo, kdo už na to dávno upozorňoval.

Benedictův princip (původně devátý důsledek Murphyho zákona):

Příroda vždycky fandí skrytým vadám.

Zákon neutajitelné pravdy:

Každá skrytá vada se nakonec odhalí.

Langsamovy zákony:

 1. Všechno souvisí se vším.
 2. Nic netrvá věčně.
 3. Všeho dočasu.

Hellrungúv zákon:

Mějte strpení a vada zmizí  sama od sebe.

Shavelsonův doplněk:

Poté co napáchá co největší škody.

Grelbův dodatek:

A jestli to stálo za to, zakrátko se to zase objeví.

Grossmanova nepřesná citace H. L. Menckena:

Na složité problémy existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

Ducharmova poučka:

Vhodná příležitost se vždy dostaví v ten nejnevhodnější okamžik.

Fluggův zákon:

Že celý svět sestává z hliníku a umělé hmoty, zjistíte ve chvíli, kdy potřebujete něco zaklepat na dřevo.

První postulát izomurphismu:

Věci, které nemají na světě sobě rovna, se rovnají navzájem.

Imbesiho zákon zachování špíny:

Aby bylo možno jedno vyčistit, musí se něco jiného ušpinit.

Freemanův doplněk:

Je ovšem také možné ušpinit úplně všechno a nevyčistit přitom vůbec nic.

Vyšší zákon hledání:

Nejprve se podívej tam, kde bys hledal ze všeho naposledy.

Maryannin zákon:

Co se nehledá, to se vždycky najde.

Runeovo pravidlo:

Pokud je vám jedno, kde jste, pak jste nezabloudili.

Coit-Murphyho věta o síle negativismu:

Optimistu nelze příjemně překvapit.

Fergusonova poučka:

Krize nastává v okamžiku, kdy už nelze říci "pusťme to z hlavy".

Neupotřebitelný zákon:

Tím, že umyjete auto, ještě pršet nezačne.

Murphyho alibi:

Nejhorší je nepřítel špatného.

Životní záhada:

Optimista věří, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se bojí, že je tomu skutečně tak.

Naeserův zákon:

Proti blbům je ochrany, jen nesmí být blbá.

Dudeův zákon podvojnosti:

Ze dvou možných situací dojde vždy jen k té nežádoucí.

Haneův zákon:

Jde-li to s věcmi do háje, nikdo netuží, jak může být hluboký.

Perrusselův zákon:

žádná práce není tak snadná, aby se nedala zbodat.

Postřeh Mae Westové:

Chybovati je lidské, ale pocit je to božský.

Thineův zákon:

Příroda se hrozí lidstva.

Borkowského zákon:

Proti nahodilosti není obrany.

Lacklandovy zákony:

 1. Nikdy nebýt první.
 2. Nikdy nebýt poslední.
 3. Nikdy se na nic dobrovolně nehlásit.

Higdonův zákon:

Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti. Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku.

Parouzziho princip:

Při špatném začátku obtíže vzrůstají exponenciální řadou.

Faktor x:

Kvantita = 1/kvalita -> čili kvantita je nepřímo úměrná kvalitě  

Kenův zákon:

Smítko si vždycky hledá nejbližší oko.

Schopenhauerův zákon entropie:

Nalijete-li lžíci vína do sudu splašků, výsledkem budou splašky. Nalijete lžíci splašků do sudu s vínem, výsledkem budou rovněž Splašky..

Allenův zákon:

Téměř vždycky je snazší do něčeho zabřednout než se z toho vyhrabat.

Frothinghamův zákon:

Naléhavost se mění nepřímo úměrně k důležitosti.

Rockefellerova zásada:

Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět.

Youngův zákon pohyblivosti neživých předmětů:

Všechny neživé předměty se dokáží pohybovat natolik, aby se nám vždycky pletly do cesty.


Murphologie administrativy

Zásada byrokracie:

Byrokracii lze potřít jedině byrokracií.

Fox o byrokracii:

Úřední šiml přežije všechno.
Z čehož vyplývá: Střežte se dostat mezi dva úřední šimly.

Youngův zákon:

I v mrtvém lese stojí stromy.
Z čehož vyplývá: To, že stojí, ještě neznamená, že les není mrtvý.

Hoffstedtův princip zaměstnanosti:

Chaos vytváří pracovní příležitost.

Soperův zákon:

Administrativní práce, reorganizovaná kvůli zefektivnění, je za chvíli na vlas podobná té původní.

Gatesův zákon:

Jediná důležitá informace v organizaci podniku je vědět, kdo o čem ví.

McKernanovo krédo:

Kdo není schopen se poučit z minulých porad, musí si je zopakovat.

Owenova teorie organizační úchylky:

Každá organizace má určitý počet pracovních míst vyhrazených pro naprosté blbce.
Z čehož vyplývá: Když z jednoho místa blbec odejde, je promptně nahrazen jiným.

Gioiova teorie:

Člověk s nejmenší kvalifikací do všeho mluví nejvíc.

Postův postřeh o vedoucích pracovnících:

Neschopnost a tupost zaměstnanců je odrazem neschopnosti a tuposti vedení.

Aignerův axióm:

Až odvedete sebelepší práci, váš nadřízený se jí vždy bude snažit poopravit.

Amandův zákon řízení:

Nikdo nikdy nesmí být na svém místě.

Osidla geniality:

Žádný šéf nebude zaměstnávat člověka, který má ustavičně pravdu.

Lippmanova věta:

Lidé se stávají odborníky v oborech, kterým nejméně rozumějí.

Fox o teorii postupu:

Co je v jednom postavení člověku ku prospěchu, může být v jiném jeho smrt.

Courtoisovo pravidlo:

Kdyby lidé více naslouchali tomu, co říkají, mluvili by méně.

Hutchinsův zákon:

Člověka, který ví, o čem mluví, nelze udolat argumenty.

S čím je nutno počítat v době krize:

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ je pro.
FINANČNÍ ODDĚLENÍ je proti.
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ to musí přezkoumat.
OSOBNÍ ODDĚLENÍ je znepokojeno.
PLÁNOVACÍ ODDĚLENÍ je v šoku.
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ je nad to povýšeno.
VÝROBNÍ ODDĚLENÍ si žádá více prostoru.
ŘEDITELSTVÍ si přeje, aby za to někdo převzal zodpovědnost.

Fahnstockův zákon diskuse:

Je-li o nějakém problému třeba diskutovat, je právě tak možné jej zcela odepsat.

Hartzův zákon rétoriky:

Táhne-li se spor příliš dlouho, skončí tahanicí o slovíčka.

Kimovo pravidlo zasedání výboru:

Poté, co se hodinu upravuje znění jedné věty, rozhodne kdosi, že se celý odstavec vypustí.

Jedenácté přikázání:

Nezpapaláš.

Mitchellovy zákony funkcionářství:

 1. I ten nejjednodušší problém se stane neřešitelným, diskutuje-li se o něm na dostatečném počtu zasedání.
 2. Jakmile je jednou předložen k úvaze způsob, který by mohl celý projekt zruinovat, bývá ze zásady přijat jako nejracionálnější řešení.
 3. Poté, co toto řešení projekt zničí, ti, kteří je z počátku vehementně podporovali, říkají: "že já tenkrát své výhrady nevyslovil nahlas!"

Kennedyho poznámka o podnikových radách:

Podniková rada je dvanáct lidí vykonávajících práci za jednoho.

Kirbyho poznámka o podnikových radách:

Podniková rada je jediná forma života mající dvanáct  žaludků a žádný mozek.

Sweeneyho zákon:

Délka zprávy o rozvoji podniku je nepřímo úměrná velikosti rozvoje.

Morrisův zákon konferencí:

Nejzajímavější referát je naplánován na přesně tutéž dobu jako druhý nejzajímavější referát.

Collinsova zásada konferencí:

Přednášející s nejvíce uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě.

Zákon dynamiky výborů:

Ti, kteří se nejvíce vzpírají práci ve výboru, bývají jmenováni na místa předsedů.

Matyldin zákon pro sestavování výboru:

Kdo se vzdálí z místnosti, je zvolen.

Jacobsonův zákon:

Čím méně práce organizace vykonává, tím častěji se reorganizuje.


Murphologie postavení a funkce

Perkinsův postulát:

Čím větší zvíře, tím více trká.

Harrisonův postulát:

Každá činnost vyvolává přiměřeně velkou kritickou odezvu.

Rogersovo pravidlo:

Projekt je schválen jedině tehdy, jsou-li členové schvalovací komise v případě neúspěchu z obliga a naopak sklidí-li v případě úspěchu veškeré vavříny.

Mollisonova hypotéza o byrokracii:

Je-li nějaký návrh schopen přečkat mašinérii byrokratického posuzování a prosadit se, pak je celá procedura zbytečná.

Conwayúv zákon:

V každé organizaci se vždycky najde někdo, kdo ví, o co běží. Je třeba ho neprodleně propustit.

Stewartův zákon reakce:

Spíše lze dosáhnout odpuštění než získat povolení.

Bachmanův teorém nezměnitelnosti:

Čím je plán nákladnější, tím menší je šance od něho ustoupit - i když se ukáže, že je na nic.
Z čehož vyplývá: Čím vyšší je postavení lidí spojených s plánem, tím menší šance je od něho ustoupit.

Loflusova teorie náboru zaměstnanců:

 1. Talent odvedle nám vždycky připadá lepší než ten, který jsme si sami vychovali.
 2. Nábor nových zaměstnanců je vítězství naděje nad zkušeností.

Loftusův zákon řízení:

Někteří lidé řídí podnik jako z partesu, i když neznají noty a postrádají hudební sluch.

První pravidlo o podřadném nadřízeném:

Váš nadřízený se nesmí nikdy dozvědět, že jste lepší než on.

Whisderův zákon:

Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.

Spencerovy zákony informací:

 1. Každý může učinit rozhodnutí, má-li k tomu dostatek podkladů.
 2. Dobrý ředitel může učinit rozhodnutí i při nedostatku podkladů.
 3. Dokonalý ředitel může zastávat své místo a nevědět vůbec nic.

Gottliebovo pravidlo:

Vedoucí, který své podřízené zkouší ohromit znalostí složitých podrobností, ztratil ze zřetele výsledný cíl.

Drewův zákon profesionální zkušenosti:

Zákazník, který platí nejméně, si stěžuje nejvíce.

První pravidlo zlé předtuchy:

Ušetříte si spoustu nepříjemných starostí, budete-li pálit mosty za sebou, a nikoli před sebou.

Cohnův zákon:

V každém byrokratickém systému narůstá papírování tím, že trávíte čím dál více času vedením výkazů o své práci a pracujete čím dál méně. Ustáleného stavu se dosáhne teprve tehdy, až když výkazům věnujete veškerý čas a práci žádný.

MacDonaldův zákon:

Poradci jsou tajuplní lidé, kteří z vás tahají rozumy, aby vám měli co poradit.

Dinglův zákon:

Když někdo něco upustí, každý do toho raději kopne, než by to sám sebral.

Kushnerův zákon:

Vaše šance na úspěch je nepřímo úměrná počtu lidí vykonávajících stejnou práci jako vy.

Pfeiferova zásada:

Nikdy nečiňte rozhodnutí, může-li je učinit někdo za vás.
Z čehož vyplývá: Nikdo nemá přehled o rozhodnutích, která jste mohli učinit, ale neučinili. Každý si však pamatuje vaše špatná rozhodnutí.

Thalův zákon:

Každá vize vyvolává revizi.

Joeův zákon:

Osoba, s níž jste s nezměrným úsilím navázali důležitý kontakt, je při nejbližší reorganizaci propuštěna.

MacDonaldův zákon:

Je těžké nechat se přeškolit, když vás už podnik nikde nepotřebuje.

Zákon jasné cesty:

Ať vás nakonec kopnou do čehokoliv, cestu ven už si najdete sami.

Luposchainského zásada zbytečného spěchu:

Přijdete-li příliš brzy, nekoná se to.
Dáte-li si záležet, abyste přišli přesně včas, musíte čekat.
Opozdíte-li se, přijdete s křížkem po funuse.

Gourdův axióm:

Schůze je událost, při níž se hledí na minuty a plýtvá hodinami.

První zákon obchodních setkání:

Tuha u tužky se láme přímo úměrně k důležitosti zaznamenávaných informací.

Druhý zákon obchodních setkání:

Jestliže se dá něčí jméno patřičně zkomolit, povede se vám to.

Wellingtonův zákon velení:

Smetana stoupá vzhůru. škraloup rovněž.

Hellerúv zákon:

První mylná představa o vedení podniku je, že něco takového existuje.
Z čehož podle Johnsona vyplývá: Ve skutečnosti nemá nikdo přehled o tom, co se v podniku děje.

Peterova věta:

V každé organizaci se zaměstnanci snaží dosáhnout takového postavení, pro které jsou naprosto nezpůsobilí. Z čehož vyplývá:
 1. Časem je každé místo obsazeno člověkem neschopným vykonávat svou práci.
 2. Práci vykonávají ti zaměstnanci, kteří ještě nebyli přeřazeni na místo, pro které jsou nezpůsobilí.

Peterova věta naruby:

Věrnost podniku se vždy cení více než kvalitní práce.

Skrytý Peterův postulát (podle Godina):

Každý pracovník začíná u podniku na nejvyšším stupni svých schopností.

Peterův postřeh:

Nadměrné schopnosti jsou terčem útoku mnohem více než neschopnost.

Peterův zákon vývoje:

Schopnost v sobě vždy skrývá zárodek neschopnosti.

Peterovo pravidlo tvůrčí neschopnosti:

Snažte se vzbuzovat dojem, že jste již dosáhli postavení, pro které jste nezpůsobilí.

Peterův teorém:

Neschopnost plus neschopnost rovná se neschopnost.

Peterův zákon substituce:

Starejte se o komára, velbloud se o sebe postará sám.

Peterova prognóza:

Pokud budete dostatečně dlouho tvrdit, že je něco třeba, přestane to být třeba.

Peterova útěcha:

špetka osobního kouzla stojí za kupu usilovné dřiny.

Godinův zákon:

Velikost neschopnosti je přímo úměrná výši postavení.

Freemanovo pravidlo:

Pod tlakem okolností se i naprosto neschopný pracovník může stát velice schopným, třeba jen v úzkém oboru.

Vailův axióm:

V každém lidském podnikání je vlastní práce spojena s co nejnižším postavení.

Imhoffův zákon:

Každý byrokratický systém připomíná žumpu - to největší svinstvo se vždycky dere nahoru.

První Parkinsonův zákon:

Práce roste úměrně s časem, který je na ni možno vynaložit; to, co je třeba udělat, nabývá na důležitosti a komplikovanosti v přímé proporci k vyhrazenému času.

Druhý Parkinsonův zákon:

Výdaje rostou úměrně k příjmům.

Třetí Parkinsonův zákon:

Rozrůstání plodí složitost a složitost plodí zánik.

Čtvrtý Parkinsonův zákon:

Počet lidí v každé pracovní skupině se časem zvětšuje bez ohledu na množství práce.

Pátý Parkinsonův zákon:

"Existuje-li možnost, jak pozdržet důležité rozhodnutí, schopný úředník si ji najde.

Parkinsonův zákon pozdržení:

Pozdržení je nejzákeřnější forma zamítnutí.

Parkinsonovy axiómy:

 1. Každý vedoucí se snaží rozšířit počet svých podřízených, nikoli protivníků.
 2. Vedoucí pracovníci se navzájem starají o to, aby měli co dělat.

Železný sociologický zákon oligarchie:

Při každé organizované činnosti jakéhokoliv druhu se vydělí malá skupinka lidí, kteří se postaví do čela, a z ostatních se stane poslušné stádo.

Cornuellův zákon:

Administrativně přidělená práce obvykle připadne těm, kteří jsou pro ni nejméně kvalifikovaní.

Oeserův zákon:

Osoba s nejvlivnějším postavením v podniku obvykle věnuje veškerý svůj čas společenským funkcím a podepisování dopisů.

Zymurgybo zákon dobrovolné práce:

O ochotě vykonat určitou práci se mluví vždy v minulém čase.

Axióm platu:

Plat se zvyšuje pouze o tolik, aby se zvýšily daně a nikoliv čistý příjem.

První zákon umělců na volné noze:

Finančně výnosná spěšná zakázka se objeví vždy těsně poté, co jste přijali značně nevýnosnou spěšnou zakázku.

Druhý zákon umělců na volné noze:

Všechny spěšné zakázky musí být hotovy týž den.

Třetí zákon umělců na volné noze:

Spěšná zakázka, na níž jste pracovali celou noc, nakonec mohla, jak se ukáže, ještě aspoň dva dny počkat.

Murphyho postřeh o vedení:

Na vedení je nejtěžší nemít je dlouhé.

Quileův poradní zákon:

Nejvýnosnější místo je k dispozici, hoří-li podniku koudel u zadku

Sparkovo desatero dobrého vedoucího:

 1. Snaž se vypadat jako důležitost sama.
 2. Dbej na to, abys byl vídán ve společnosti významných osob.
 3. Mluv sebejistě - ovšemže pouze o jasných a prokázaných faktech.
 4. Do sporů se nepouštěj, dostaneš-li se však do úzkých, zeptej se na něco nesmyslného a nasaď potměšilý úšklebek. Než si to tvůj partner přebere, stačíš přejít k něčemu úplně jinému.
 5. Zatímco se ostatní přou, měj uši na špičkách. Pak se chyť nějakého banálního výroku a utop je na něm.
 6. Vznese-li podřízený nějaký ožehavý dotaz, podívej se na něho, jako kdyby se zbláznil. Pak se ho jinými slovy zeptej na totéž.
 7. Skvělou nabídku přijmi, ale pak na sebe příliš neupozorňuj.
 8. Mimo svou kancelář se pohybuj co nejrázněji - vyhneš se tak většině otázek svých podřízených i nadřízených.
 9. Nikdy nenechávej dveře kanceláře otevřené. Odradíš tak většinu návštěv a také to budí dojem, jako bys měl neustále nějaké důležité porady.
 10. Své příkazy udílej ústně. Vše, co napíšeš, může být použito proti tobě.

Dilema řadového zaměstnance:

1.      Aš dělám sebevíc, nikdy to není dost.
2.      Co nedělám, je vždy důležitější než to, co dělám.

Zákon komunikace:

Zákonitým výsledkem zdokonalené a rozšířené komunikace mezi dvěma stupni řízení je jen mnohem větší zmatek.

Dowův zákon:

Čím vyšší postavení, tím větší chaos.

Bunuelův zákon:

Nic se nemá přehánět, i kdyby to mělo přinést užitek.

Zásady řízení:

 1. Před každým rozhodnutím mysli; nejde přece o tvoje peníze.
 2. Dobré řízení je jen naplněním jednoho velkého nápadu.
 3. žádný zodpovědný činitel nebude dokazovat, že se zmýlil.
 4. Pokud je nutno nějaký krok zdůvodňovat riskantními předpoklady, nedělej ho.

Jayův zákon vedení:

Změna stavu věcí je základem vedoucí práce, a dokázat to dříve než ostatní je tvůrčí schopnost.

Matchovo krédo:

Blbec ve vysoké funkci je jako člověk na vysoké hoře: všechno pod ním mu připadá malé a on zase připadá malý ostatním.

Železný zákon distribuce:

Kdo maže, ten jede.

Zákon H. L. Menckena:

Ten, kdo umí, dělá. Ten, kdo neumí, učí.

Martinův doplněk:

Ten, kdo neumí učit, zastává funkci.

Vojenský axióm:

Pokud lze rozkaz nepochopit, bývá nepochopen.

Jonesův zákon:

Člověk, který se usmívá, i když se blíží průšvih, už ví, koho to svalit.

Zákon sociální ekonomiky:

V každém systému práce je výše odměn nepřímo úměrná °"nepříjemnosti a obtížnosti pracovního úkolu.

Harrisovo postesknutí:

Každá lepší práce už je zadaná.

Puttův zákon:

V technologii vládnou dva typy lidí: Jedni rozumějí tomu, co neřídí, a druzí řídí to, čemu nerozumějí.


Funkcionářská murphologie

Oldův a Kahnův zákon:

Výsledek schůze výboru nepřímo úměrně závisí na počtu přítomných a prodebatovaném čase.

Shanahanův zákon:

Délka schůze narůstá s druhou mocninou počtu přítomných.

Zákon prkotin:

Čas věnovaný jednotlivým bodům programu je nepřímo úměrný množství peněz s nimi spojených.

Issawiho zákony komitétní dynamiky:

 1. Comitas comitatum, omnia comitas.
 2. Čím víc se vám příčí práce v nějakém komitétu, tím víc vás do ní budou nutit.

Hendricksonův zákon:

Je-li kvůli nějakému problému třeba svolávat množství schůzí, stanou se schůze nakonec důležitějšími než problém sám.

Pravidlo lorda Falklanda:

Není-li třeba činit rozhodnutí, je třeba nečinit rozhodnutí.

Fairfaxův zákon:

Pohádáme-li se o nějaká fakta a dospějeme tak k žádoucímu výsledku, pak jsou to ta pravá fakta, o která je třeba se hádat.

McNaughtonovo pravidlo:

Pokud je třeba při úředním jednání sáhnout k argumentům, pak je nutno vyjádřit je v jednoduchých oznamovacích větách, o jejichž pravdivosti nenapadne nikoho pochybovat.

Trumanův zákon:

Nemůžeš-li je přesvědčit, aspoň jim zamotej hlavu.

První zákon diskuse:

S blbcem se nikdy nepři - někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl.

Zákony odkladu zahájení práce:

 1. Odklady zkracují čas k práci a odpovědnost za její dokončení přesouvají na někoho jiného (tj. na vedoucího, který si vymyslel takový nemožný termín).
 2. Odklady zmenšují frustraci: výsledná kvalita už nemusí být ta nejlepší, ale pouze ta nejlepší dosažitelná v omezeném čase.
 3. Ve svých očích i v očích ostatních stoupnete značně v ceně, neboť  je zřejmé, že důležitost úkolu vás vystavuje neúměrnému vypětí.
 4. Díky odkladům je možno vyvarovat se prostojů během práce a také jiných činností, takže se pracovník může plně soustředit na svěřený úkol.
 5. Odklady jsou nepřátelé nudy: člověka ani ve snu nenapadne, že není co na práci.
 6. A pokud mezitím zakázku zruší, aspoň si ušetříme zbytečnou práci.

Swipplovo pravidlo pořadí:

Slovo má ten, kdo překřičí ostatní.

Rayburnovo pravidlo:

Chcete-li vpřed, ohněte hřbet.

Borenovy zákony:

 1. Jste-li na pochybách, mluvte nezřetelně.
 2. Jste-li v úzkých, předejte slovo.
 3. Jste-li ve funkci, přemýšlejte.


Politicko-ekonomická murphologie

Liebermanův zákon:

Co na tom, že všichni lžou, vždyť je stejně nikdo neposlouchá.

Zákon lži:

Můžete stokrát dokazovat nepravdivost lživého výroku: stejně se vždycky najdou lidé, kteří mu uvěří.

Princip klobásy:

Ten, kdo miluje klobásy a ctí zákony, by nikdy neměl být při tom, když vznikají.

Zákon legislativního procesu:

Délka doby potřebné k tomu, než zákon projde legislativou, je nepřímo úměrná počtu poslaneckých klubů, které ho podporují.

Dvě Toddovy politické zásady:

 1. Mohou mi říkat, co chtějí, stejně to nikdy nebude celá pravda.
 2. Mohou si mluvit, o čem chtějí, stejně to bude o penězích.

Kaminův zákon:

Chcete-li si na základě přijatých ekonomických zákonů udělat obrázek o budoucnosti ekonomiky země, nenechte se zmást tím, co který politik říká, ale pozorujte, jak se chová.

Princip Watergate:

O zkorumpované vládě se vždycky píše v minulém čase.

Allinského pravidlo pro radikální politiky:

Ten, kdo mluví jen o morálce, nevidí, že občas je třeba přiložit ruku k dílu.

Leeův zákon:

Při každém jednání s kolektivem drží jeho členové až neuvěřitelně pohromadě.

Evanův zákon:

Zachováváš-li si chladnou hlavu, když ji všichni kolem už ztratili, pak jsi určitě nepochopil, o co běží.

Pravidlo defaktizace:

V úředním styku se informace zamlžuje směrem vzhůru.

Ruskův zákon mandátu:

Kde se přehnaně zdůrazňuje mandát, klesá zodpovědnost jako sedlina ke dnu.

Zákon malých rybek:

Rozdělíme-li nadměrné výdaje do dostatečného množství malých položek, podaří se nám lépe přelstít daňové poplatníky. Z čehož vyplývá: Názorný příklad, kterak i malé rybky dokáží sežrat celé národní bohatství.

Goodovo pravidlo pro jednání s úřady:

Pokud vládní prostředky nestačí vašim požadavkům, je třeba změnit požadavky, nikoli prostředky.

Marksův zákon finančního vyrovnání

Blahoslavení chudí duchem, neboť jim budou za chvíli patřit vaše peníze.

Heisenbergův princip investic:

Možná víte, kam se ubírá trh nyní, ale sotva tužíte, kam to s ním půjde potom.

Jeffova teorie burzy cenných papírů:

Kurs cenných papírů se pohybuje v opačném poměru k množství zakoupených akcií.

Horngrenův postřeh:

U ekonomů je reálný svět většinou cosi jako mimořádná událost.

Spencerovy zákony účetnictví:

 1. Předvaha nic neváží.
 2. Provozní kapitál je brzdou provozu.
 3. Likvidita je v likvidaci.
 4. Návrat investic je v nenávratnu.

Priceovy zákony:

 1. Pokud to nikdo nechce, nikdo to nedostane.
 2. S běžným zákazníkem je třeba vyběhnout.
 3. Vše je nakažlivé.

O'Brienův zákon:

Ještě se nic neuskutečnilo z pravých důvodů.

Glymův recept na úspěch:

Tajemstvím úspěchu je upřímnost. Předstírejte ji a uvidíte.

Helžino pravidlo:

Řekněte ne a pak začněte vyjednávat.

Brownova pravidla politického vůdce:

 1. Abyste měli v politice úspěch, je často nutné povznést se nad vlastní zásady.
 2. Nejlepší způsob, jak dosáhnout úspěchu v politice, je vyčíhnout si dav lidí, který má někam namířeno, a postavit se mu do čela.

Pravidlo zákona:

 1. Svědčí-li proti vám fakta, ohánějte se zákonem.
 2. Svědčí-li proti vám zákon, ohánějte se fakty.
 3. Svědčí-li proti vám fakta i zákon, řvěte jako pominutý.

Milesův zákon:

Jak si stojíte, závisí na vašem postavení.

Fibleyho doplněk k Milesow zákonu:

Vaše postavení závisí na tom, kdo za vámi stojí.

Fox o moci:

Arogance bývá často nerozlučným druhem dokonalosti.

Waltonův zákon politiky.

Čiň čertu dobře, volebním úspěchem se ti odmění.

Politické pravidlo:

Vytvoří-li si politik vlastní názor, je většinou mimo.

Wilkieho zákon:

Dobré heslo může pozdržet vývoj o padesát let.

Shermanovo pravidlo tiskových konferencí:

Neúspěchy objasní můj dvojník.

Rochův zákon:

Všechny americké válečné akce končí jako velký humbuk.

Millerův zákon:

Výjimka potvrzuje pravidlo - a nabourává rozpočet.

Buckwaldův zákon:

Jakmile se zlepšuje ekonomická situace, všechno ostatní jde do háje.

Zákon Ogdena Nashe:

Pokrok byl možná kdysi užitečná věc, ale trval příliš dlouho

Finniganův zákon:

Čím je budoucnost vzdálenější, tím nám připadá krásnější.

Simonův zákon osudu:

Sláva je pomíjivá, zaslepenost věčná.

Thompsonův teorém:

Směřuje-li politický vývoj do háje, stávají se z hajných profesionální politici.

Zákon politických kampaní:

Nevolnost z jízdy se stupňuje úměrně k náročnosti vystoupení.

První zákon politiky:

Dbej o pozice opozice.

Robbinsovo pravidlo vládní politiky:

Každý minimální soubor zásad vyjadřuje maximálně použité hodnoty.

Zákon Frances Loweové:

Své úspěchy známe sami, naše nezdary zná veřejnost.


Expertologie

Horowitzovo pravidlo:

Moudrost znamená vědět, kdy se vyvarovat dokonalosti.

De Neversův zákon složitosti:

Právě o těch nejjednodušších věcech nevíme nic.

Christie-Daviesúv teorém:

Máte-li špatné údaje, ale dokonalou logiku, pak jsou vaše závěry zcela jistě mylné. Dopřejete-li si tudíž sem tam nějakou trhlinu v logickém uvažování, můžete díky náhodě dospět ke správnému závěru.

McClellanův zákon poznání:

Pouze zcela nové kategorie nezapadají do zaběhaných stereotypů myšlení.

Hartzův princip neurčitosti:

Lze jednoznačně prohlásit, že mnohoznačnost je neměnná.

Emersonův postřeh:

V každém geniálním díle odhalíme své vlastní zavržené nápady.

De Neversův zákon diskuse:

Dva monology ještě netvoří dialog.

Hiramanův zákon:

Poradíte-li se s odborníky, můžete souhlasit s jakýmkoli názorem.

Jordanův zákon:

Poradce, který se nikdy nesplete,  je příliš podezřelý a není radno mu věřit.

De Neversův opomíjený zákon:

Nikdy nebádejte nad tím, co si můžete přesně zjistit.

Zákon Las Vegas:

Nesázejte na smolaře jenom proto, že se jeho smůla musí jednou protrhnout.

Van Royův zákon:

Dokážete-li rozlišit mezi dobrou a špatnou radou, pak žádnou radu nepotřebujete.

Howův zákon:

Každý má svou představu, která je pro kočku.
Z čehož podle Mundera vyplývá:
I kočky mají své představy - a často reálnější.

Fox o rozhodnosti:

 1. Rozhodnost sama o sobě ještě není ctnost.
 2. Rozhodnout se, že se nerozhodnu, je také rozhodnutí. Neumět se rozhodnout je debakl.
 3. Významným důvodem pro existenci zodpovědného činitele je, aby někdo dělal rozumné výjimky z celkového plánu.

Flyho klíč k úspěchu:

Vytvořte požadavek a pak jej splňte.

Bralekovo pravidlo úspěchu:

Důvěřuj pouze těm, kteří jsou v tísni ochotni obětovat tolik co ty.

Zlaté pravidlo umění a vědy:

Kdo má zlato, určuje pravidla.

Gummidgeův zákon:

Množství znalostí je nepřímo úměrné počtu srozumitelných výroků.

Dunnův zákon:

Území nacházející se za slovní obratností je zpravidla zaminováno myšlenkovou neujasněností.

Malekův zákon:

I ta nejjednodušší myšlenka se dá vyjádřit složitě.

Allisonova zásada:

Nejjednodušší a nejspolehlivější test odborných znalostí v určitém oboru je, když někdo dokáže vyhrát sázky týkající se nejbližšího vývoje v dané oblasti.
Z čehož podle Weinberga vyplívá: Odborník je člověk, který úzkostlivě dbá na to, aby se vyvaroval drobných chyb, zatímco se nezadržitelně řítí k jednomu velkému omylu.

Potterův zákon:

Množství zdrcující kritiky sklizené za určitou věc je nepřímo úměrné skutečné hodnotě dané věci.

Rossův zákon:

Nikdy předem nezdůrazňujte, že se chystáte říci něco významného.

Pravidlo ústupu:

Mějte vždy připraveno vysvětlení, pokud by to náhodou nevyšlo.

První Clarkův zákon:

Pokud nějaký významný, zkušený vědec tvrdí, že je něco možné, má obvykle pravdu. Pokud tvrdí, že je něco nemožné, obvykle se mýlí.

Druhý Clarkův zákon:

Jediný způsob, jak zjistit hranice možného, je překročit je směrem k nemožnému.

Clarkův zákon převratných myšlenek:

Každá převratná myšlenka - ve vědě, v politice, v umění i všude jinde - vyvolává tři etapy reakcí. Je možno je shrnout do těchto tří vět:
 1. "To je nesmysl - neotravujte s tím."
 2. "Je to možné, ale nestojí to za to dělat."
 3. "Vždyť jsem vám říkal od začátku, že je to výborný nápad."

Pravidlo velkého vzoru:

Když někdo, koho nesmírně obdivujeme a koho si hluboce vážíme, vypadá, jako by se ponořil do hlubokých myšlenek, přemýšlí patrně, co si dá k obědu.

Třetí Clarkův zákon:

Každá rozvinutější technologie je k nerozeznání od kouzel.

Zákon nadřazenosti

první příklad vyššího řádu je vždycky horší než vyspělý " příklad nižšího řádu.

Blaauwův zákon:

Zavedená technologie se nenechá jen tak lehce vytlačit novou technologií.

Cohenův zákon:

Fakta sama jsou nedůležitá, důležité je, jak je dokážete pojmenovat.

Fitz-Gibbonův zákon:

Tvůrčí fantazie závisí nepřímo úměrně na tom, kolik kuchařů polévku vaří.

Brthova kategorizace:

Jsou dva druhy lidí: jedni dělí lidi na dva druhy a druzí nikoliv.

Cvockův zákon:

Jsou čtyři druhy lidí: jedni v klidu sedí a nic nedělají, druzí vykládají o tom, jak by si nejraději sedli a nic nedělali, třetí dělají a čtvrtí vykládají o tom, jak je třeba dělat.

První Levyho zákon:

Ani ta největší genialita nezabrání tomu, aby se člověk nezačal šťourat v detailech.

Druhý Levyho zákon:

Namátkový výběr přísluší konat pouze Bohu.

Segalův zákon:

Když má člověk jen jedny hodinky, ví vždycky, kolik je hodin. Když má člověk dvoje hodinky, nemůže si být nikdy jistý.

Millerův zákon:

Jak je kaluž hluboká, zjistíte, až když do ní šlápnete.

Weilerův zákon:

Nic není nemožné, pokud to nemusíte sami dělat.

LaCombovo pravidlo procent:

Výskyt čehokoli, co vůbec stojí za pozornost, se pohybuje v rozmezí buď 15-25 procent, nebo 80-90 procent.

První Weinbergův zákon:

Kdyby zedníci stavěli domy tak, jako programátoři sestavují programy, pak by první datel zničil civilizaci.


Moderní expertologie

Marsovo pravidlo:

Každý, kdo přijde odjinud, platí za odborníka.

Weberova definice:

Odborník  je člověk, který toho ví čím dál víc o čím dál méně věcech; dokonalosti dosahuje ve chvíli, kdy ví absolutně všechno o ničem.

Warenovo pravidlo:

Pravý odborník je ten, který předpokládá, že daný úkol si vyžádá spoustu času a bude stát majlant.

Wingerovo pravidlo:

Leží-li před vámi práce na stole už aspoň patnáct minut  stáváte se odborníkem.

Schroederův zákon:

Nerozhodnost je základem pružnosti.

Greenův zákon diskuse:

Nic není nemožné - pokud nevíte, o čem mluvíte.

Burkovo pravidlo:

Nikdy nepřicházej s problémem, u něhož neznáš řešení.
Z čehož vyplývá: Přicházej s takovými problémy, u kterých znáš řešení jenom ty.

Matzova zásada:

Závěr je okamžik, kdy už člověka nebaví přemýšlet.

Faginovo pravidlo o tom, že po bitvě je každý generál:

Dodatečná chytrost - to je exaktní věda.

Prvořadá zásada historie:

Dějiny se neopakují, to jenom dějepisci opisují jeden od druhého.

Dunlapovy zákony fyziky:

 1. Fakt je názor v tuhém skupenství.
 2. Při vysoké teplotě a tlaku ztrácejí fakta na pevnosti.
 3. Pravda je pružná.

Merkinova zásada:

Máte-li pochyby, tvrďte, že daný trend bude pokračovat.

Halgrenovo řešení:

Dostanete-li se do nesnází, klamejte tělem.

Hawkinsova teorie pokroku:

Pokrok neznamená, že se chybná teorie nahradí správnou. Pokrok spočívá v tom, že se chybná teorie nahradí takovou, na které to není tolik znát.

Meyerův zákon:

Není nic jednoduššího, než věci zkomplikovat, ale není nic komplikovanějšího, než je zjednodušit.

Hladeův zákon:

Máte-li nějaký složitý úkol, dejte jej vyřešit lenochovi - ten už nalezne snadné a pohodlné řešení.

Huntův zákon:

*Nedostatky velké myšlenky se vždy rovnají nebo jsou větší než její velikost.

Hanlonův názor:

Nikdy není nutno svádět na zlý úmysl to, co se dá vysvětlit blbostí.


Pravidlo kočičí frustrace:

Ve chvíli, kdy vám kočka blaženě usne na klíně, se vám začne chtít na záchod.

První zákon peněžní dynamiky:

Každý nečekaný příliv peněz je provázen stejně vysokými náhlými výdaji.

Johnsonův a Lairdův zákon:

Zuby začínají bolet zpravidla v sobotu večer.

Murphyho zákon:

Může-li se něco pokazit, pokazí se to.

Z pátého důsledku Murphyho zákona podle Farnsdicka vyplívá:

Dospějí-li věci od desíti k pěti, celý cyklus se opakuje.

Gattusovo rozšíření Murphyho zákona:

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.

Gualderiho zákon setrvačnosti:

Když nechybí vůle, zmaří všechno vůl.

Průvodní jevy telefonického hovoru (podle Franka):

Máte-li pero, chybí vám papír.
Máte-li papír, chybí vám pero.
Máte-li obojí, není co zapsat.

Fluggův zákon:

že celý svět sestává z hliníku a umělé hmoty, zjistíte ve chvíli, kdy potřebujete něco zaklepat na dřevo.

Imbesiho zákon zachování špíny:

Aby bylo možno jedno vyčistit, musí se něco jiného ušpinit.
Freemanův doplněk: Je ovšem také možné ušpinit úplně všechno a nevyčistit přitom vůbec nic.

Vyšší zákon hledání:

Nejprve se podívej tam, kde bys hledal ze všeho naposledy.

Maryannin zákon:

Co se nehledá, to se vždycky najde.

životní záhada:

Optimista věří, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se bojí, že je tomu skutečně tak.

Naeserův zákon:

Proti blbům je ochrany, jen nesmí být blbá.

Kenův zákon:

Smítko si vždycky hledá nejbližší oko.

Youngův zákon pohyblivosti neživých předmětů:

Všechny neživé předměty se dokáží pohybovat natolik, aby se nám vždycky pletly do cesty.

Owenova teorie organizační úchylky:

Každá organizace má určitý počet pracovních míst vyhrazených pro naprosté blbce.
Z čehož vyplývá: Když z jednoho místa blbec odejde, je promptně nahrazen jiným.

Kirbyho poznámka o podnikových radách:

Podniková rada je jediná forma života mající dvanáct  žaludků a žádný mozek.

Luposchainského zásada zbytečného spěchu:

Přijdete-li příliš brzy, nekoná se to.
Dáte-li si záležet, abyste přišli přesně včas, musíte čekat.
Opozdíte-li se, přijdete s křížkem po funuse.

Axióm platu:

Plat se zvyšuje pouze o tolik, aby se zvýšily daně a nikoliv čistý příjem.

Murphyho postřeh o vedení:

Na vedení je nejtěžší nemít je dlouhé.

Dilema řadového zaměstnance:

 1. Až dělám sebevíc, nikdy to není dost.
 2. Co nedělám, je vždy důležitější než to, co dělám.

Bunuelův zákon:

Nic se nemá přehánět, i kdyby to mělo přinést užitek.

Zákon H. L. Menckena:

Ten, kdo umí, dělá. Ten, kdo neumí, učí.

Jonesův zákon:

Člověk, který se usmívá, i když se blíží průšvih, už ví, koho to svalit.

První zákon diskuse:

S blbcem se nikdy nepři - někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl.

Swipplovo pravidlo pořadí:

Slovo má ten, kdo překřičí ostatní.

Rayburnovo pravidlo:

Chcete-li vpřed, ohněte hřbet.

Princip klobásy:

Ten, kdo miluje klobásy a ctí zákony, by nikdy neměl být při tom, když vznikají.

Evanův zákon:

Zachováváš-li si chladnou hlavu, když ji všichni kolem už ztratili, pak jsi určitě nepochopil, o co běží.

Zlaté pravidlo umění a vědy:

Kdo má zlato, určuje pravidla.

Millerův zákon:

Jak je kaluž hluboká, zjistíte, až když do ní šlápnete.

První Weinbergův zákon:

Kdyby zedníci stavěli domy tak, jako programátoři sestavují programy, pak by první datel zničil civilizaci.

Huntův zákon:

Nedostatky velké myšlenky se vždy rovnají nebo jsou větší než její velikost.


Murphyho počítačové zákony

První zásada při použití počítače:

Když se něco nedaří, víš jen, že ses dopustil lichého počtu chyb

Druhá zásada při použití počítače:

Počet chyb n v libovolném počítači, respektive libolném programovém balíku, lze přesně vypočítat podle vzorce: n>a, kde a je libovolně zvolené číslo.

Třetí zásada při použití počítače:

Jestliže se něco daří, pak je počet chyb větší než n+1

Čtvrtá zásada při použití počítače:

Když už nefunguje vůbec nic, přečti si konečně návod k použití.

Čtyři programové zásady:

 1. Každý program, který běží bez závad, je zastaralý
 2. Každý užitečný program je měněn
 3. Každé nesmyslné doplnění je ihned dokumentováno
 4. Každá chyba je ihned zapsána jako nová funkce

"Co prodavač odpoví na kritické otázky":

 1. Včera to ještě fungovalo
 2. Počítač, na kterém to fungovalo, byl před deseti minutami prodán
 3. Tato část programu není zcela náhodou na tomto pevném disku
 4. Takovému problému se snadno vyhnete, když poněkud změníte strukturu práce vašeho podniku
 5. Na tento program jsem se zapracoval teprve před dvěma týdny
 6. Samozřejmě, že to jde doplnit. To jsme už dělali mnohokrát
 7. Náš odborník na tyto problémy je momentálně na dovolené
 8. Máme jen předváděcí verzi, ale nová verze je na cestě
 9. Máme jen předváděcí verzi, ale nová verze je bez chybičky
 10. Až budete mít program/počítač/periferní zařízení ve vaší firmě pár týdnů, pak se vaše problémy vyřeší samy od sebe
 11. Ovšemže máme supportové oddělení
 12. Ne, cena je definitivní, žádné dodatečné náklady nebudou

Syndrom kvality:

Každý program, který dobře začíná, špatně skončí. Projekt, jehož programování začíná špatně, skončí katastrofálně

Závěr 1:

Co vypadá jednoduše, je složité. Co vypadá složitě, je nemožné. Co vypadá nemožně, dokáže vyřešit i uklízečka

Závěr 2:

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř

Závěr 3:

Uklízečka začínala kdysi dávno u konkurence jako systémový programátor

Základní pravidlo o elektronickém zpracování dat:

Existují jen dva nezvratné poznatky:
 1. Počítač slouží člověku
 2. Země je placka

Základní pravidlo každého uživatele:

Nedej nikdy ničemu mechanickému znát, že máš naspěch

Zákon logiky:

U počítače se nesmíme divit, že když vložíme modrý sýr, vyjede ven zelený

Zákon omylu:

Všechny velké objevy byly učiněny omylem

Závěr ze zákona omylu:

Všechny omyly končí objevem omylu

Nejzákladněší poznatek moderního uživatele:

V boji mezi tebou a digitálním světem se přidej raději na stranu digitálního světa

Mýtus odkládání:

Použití počítače činí papír zbytečným

První analogový mýtus:

Počítače způsobují, že lidé jsou zbyteční

Druhý analogový mýtus:

Počítače způsobují, že cokoliv je zbytečné

Uživatelský mýtus:

Někde existuje user-friendly-software

Hardwarový mýtus:

Je lepší počkat ještě pár let, pak budou počítače dokonalejší

Informační mýtus:

Prostřednictvím Internetu lze získat jakoukoliv informaci

Mýtus řešení 1:

Pomocí počítače lze vyřešit každý problém

Mýtus řešení 2:

Pomocí počítače lze vyřešit můj problém

Mýtus řešení 3:

Pomocí počítače lze vyřešit nějaký problém

Cenový mýtus:

Je lepší počkat ještě pár let, pak budou počítače levnější

Racionalizační mýtus:

Počítače usnadňují každou práci

Nesmrtelná poslední slova:

Zpět